fbpx

GABA giúp với ADHD như thế nào?

Rối loạn thiếu tập trung / tăng hoạt động (ADHD) thường được chẩn đoán là cả rối loạn tâm thần kinh và phát triển thần kinh ở trẻ em với tỷ lệ lưu hành là 3-5% ở mức độ phổ biến. Ba triệu chứng chính làkhông tập trung, hiếu động thái quábốc đồng. Rối loạn phát triển thần kinh này được phát hiện và chẩn đoán thường xuyên hơn ở bé trai so với bé gái.

Trẻ em bị ADHD dường như có mức độ glutamate cao hơn gấp đôi, đây là một chất dẫn truyền thần kinh kích thích. Cùng với việc tăng cường dẫn truyền thần kinh kích thích – glutamate, cũng có một vài quan sát về mức độ thấp của axit gamma-aminobutyric (GABA), hoạt động như một phân tử ức chế chính để ức chế các tế bào thần kinh bị kích thích.

Nồng độ GABA đã giảm ở trẻ ADHD so với các nhóm phát triển thông thường có chức năng bình thường. Một nghiên cứu đã được thực hiện tại Trung tâm Y tế Bệnh viện Trẻ em Trung tâm và tại Viện Kennedy Krieger chứng minh rằng có nồng độ GABA thấp hơn đáng kể trong vỏ não của trẻ ADHD. Người ta cũng đề xuất rằng hệ thống GABAergic đặc biệt dễ bị tổn thương trong quá trình phát triển bất thường vì các tế bào thần kinh GABAergic phát sinh từ một khu vực khác của ống thần kinh so với các tế bào thần kinh glutamatergic, sau đó chúng phải tích hợp.

Nghiên cứu quang phổ lý do từ tính (MRS) nghiên cứu GABA và glutamate trong ADHD cho thấy mức độ GABA trước trán giảm ở trẻ em, trong khi trong một nghiên cứu khác, nồng độ glutamatergic tăng lên được tìm thấy ở các vùng não trước trán tương đương.

Mặt khác, một trong những nghiên cứu đã tìm thấy giảm sự ức chế liên sườn ngắn (SICI) ở trẻ em trong độ tuổi đi học bị ADHD sử dụng kích thích từ xuyên sọ. SICI được biết là được điều chế bởi chất chủ vận GABA-A và được cho là qua trung gian GABA-A vỏ não. Giảm SICI tương quan với mức độ nghiêm trọng của triệu chứng ADHD và kỹ năng vận động.


Người giới thiệu:

Edden, R.A.E. et al., 2014. Reduced GABA Concentration in Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder. Arch Gen Psychiatry, 69(7), pp.750–753.

Isaacs, K.M., Augusta, M. & Macneil, L.K., 2011. Motor cortex inhibition A marker of ADHD behavior and motor development in children. Neurology, pp.615–621.

Naaijen, J. et al., 2017. Glutamatergic and GABAergic gene sets in attention-de fi cit / hyperactivity disorder : association to overlapping traits in ADHD and autism. Translational Psychiatry, 7(1), pp.e999-7.

Purkayastha, P. et al., 2015. A review on GABA / glutamate pathway for therapeutic intervention of ASD and ADHD. Current Medicinal Chemistry, 22, pp.1850–1859.